Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty
Slide 1
POĽNOHOSPODÁRI
Rastlinná a živočíšna výroba, zlepšenie odbytu.

Eurofondy bude možné získať takmer na všetky investície spojené s výrobným procesom – či už výstavbu alebo rekonštrukciu stavebných objektov, alebo nákup technológií, strojov a zariadení. Prijímateľmi finančnej pomoci môžu byť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby.

Počet schválených projektov

Aktuálne ku dňu 06.05.2015

Aktuálne informácie:

NOVÉ VÝZVY Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA

– pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

– pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: info@eurofondy.sk