Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty
Slide 1
LESNÍCTVO
Obhospodarovanie lesa, ťažba dreva, predpriemyselné spracovanie dreva.

Z Programu rozvoja vidieka je možné získať nenávratnú finančnú pomoc na najrôznejšie investičné projekty v oblasti lesníctva. Je možné financovať nákup techniky, rekonštrukciu alebo výstavbu prevádzkových objektov alebo dokonca aj lesných ciest. Prijímateľmi finančnej pomoci môžu byť súkromné firmy, urbárske spoločnosti alebo iné subjekty obhospodarujúce lesy v Slovenskej republike.

Počet schválených projektov

Aktuálne ku dňu 29.03.2015

Aktuálne informácie:

 

NOVÉ VÝZVY Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA OČAKÁVAME UŽ ČOSKORO!

 

 NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU:

www.facebook.com/eurofondy.premier.consulting

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting, spol. s r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: info@eurofondy.sk