Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty
Slide 1
POĽNOHOSPODÁRI
Rastlinná a živočíšna výroba, zlepšenie odbytu.

Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Je možné financovať nákup techniky, rekonštrukciu alebo výstavbu prevádzkových objektov alebo zlepšenie využívania závlah. Prijímateľmi finančnej pomoci môžu byť fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe v Slovenskej republike.

Počet schválených projektov

Aktuálne ku dňu 20.01.2021

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: