Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Charakteristika firmy

Počet
schválených projektov

Aktuálne ku dňu 20.01.2021

Charakteristika firmy

História spoločnosti Premier Consulting siaha do roku 2003 a za krátky čas si vybudovala vedúcu pozíciu na trhu poradenských služieb v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskych spoločenstiev. Od začiatku podnikania do dnes naša spoločnosť pripravila viac ako 1751 úspešných projektov v celkovom objeme presahujúcom 884 miliónov EUR.

Okrem poradenských služieb súvisiacich s fondami EÚ, naša spoločnosť ponúka celú paletu príbuzných služieb zameraných na prípravu rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Medzi týmito službami má dominantné postavenie tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania.

V rokoch 2004 a 2005 sa firma etablovala predovšetkým v poľnohospodárskom, potravinárskom a komunálnom sektore. Strednodobým cieľom našej spoločnosti je udržanie trhového podielu v agro-sektore, ďalšie preniknutie do komunálneho sektora a zúročenie získaných skúseností v otvorení nového trhu poradenských služieb pre investorov.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: