Poradenstvo pri čerpaní eurofondov

Finančná pomoc z Eurofondov / Podnikateľské poradenstvo / Investičné projekty

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie bolo donedávna považované za spôsob obstarávania určený výhradne pre inštitúcie štátnej či verejnej správy.

S príchodom možností financovania podnikateľských projektov z fondov EÚ sa verejné obstarávanie stalo v niektorých prípadoch nutnosťou aj pre súkromné firmy. V prípade niektorých typov investícií na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, kde finančná pomoc presiahne výšku 50%, sú aj súkromné firmy povinné obstarávať v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

V spoločnosti Premier Consulting pracujú poradcovia so zákonom predpísanou odbornou spôsobilosťou, ktorí pomáhajú našim klientom s vyhlasovaním a riadením verejných súťaží v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Takto dokážeme našim klientom poskytnúť skutočne kompletný servis v oblasti prípravy a manažmentu investícií.

BEZPLATNÉ INFORMÁCIE

Bezplatný e-mailový servis aktualít z oblastí: eurofondy, dotácie, regionálny rozvoj a manažment investícií.Chcem dostávať informácie o:

Poľnohospodárstvo
Potravinárstvo
Obec
Lesníctvo
Cestovný ruch
Priemysel
Školstvo


REGIONÁLNI PORADCOVIA

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Premier Consulting EU, s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
Slovak Republic

Tel.: 035 771 35 85
Fax: 035 771 42 50
Email: